สมาคมการโค้ชวิถีไทย ขอต้อนรับสมาชิกไทยโค้ชรุ่น ๑๐ ทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวไทยโค้ช เตรียมพบกับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นแห่งกัลยาณมิตร ในการเริ่มอบรม วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ โปรดมาพร้อมเพรียงกันภายในเวลา 8:00 น.ที่โรงแรมโฟร์วิง ถนนสุขุมวิท 26

ขอต้อนรับไทยโค้ชรุ่นที่ ๑๐ สู่ครอบครัวไทยโค้ช4
สร้างพลังศรัทธา พัฒนาตนสู่การเป็นโค้ชวิถีไทยอย่างมืออาชีพ ให้สมองปรองดองกับหัวใจ สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผลักดันประเทศไทยด้วยการโค้ช ขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน คอยพบกับไทยโค้ช ๑๑ ในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ สมาคมการโค้ชวิถีไทย พัฒนากัลยณมิตรผู้ศรัทธาในการใช้กระบวนการโค้ชวิถีไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เปิดรับสมัครผู้มีความตั้งใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ไทยโค้ช รุ่นที่ ๑๐ รอบที่ ๒ สำหรับผู้ไม่เคยสมัครในรอบที่ ๑ ซึ่งเปิดรับเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังนี้ กำหนดการรับสมัคร วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. เปิดรับสมัครทางเวปไซต์ www.thaicoach.org (ระบบจะปิดทันทีเมื่อมีจำนวนผู้สมัครครบ) วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรง วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันสุดท้ายในการชำระเงินและส่งข้อมูลหลักฐานส่วนตัวตามที่กำหนด วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ […]

เปิดรับสมัครไทยโค้ชรุ่นที่ ๑๐ รอบที่ ๒cropped-logo.png
สมาคมการโค้ชวิถีไทย ขอเชิญชวนพี่น้องไทยโค้ช และ ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน รวมพลคนไทยโค้ชครั้งที่ 2 ================ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 8:30-16:30 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 พบกับ #การโค้ชสำคัญกับประเทศชาติอย่างไร? #ไทยโค้ชเปิดประตูสู่สากลดีอย่างไร? #เราจะช่วยกันโค้ชเพื่อประเทศไทยได้อย่างไร? มาฟังบรมครูไทยโค้ช ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ กล่าวถึง Thailand Coaching Culture พร้อมด้วยนายกสมาคมการโค้ชวิถีไทยคนปัจจุบัน (ดร. วนิดา พลเดช) รวมทั้ง อ.โค้ชชฎาวรรณ และโค้ชอรรณพ ร่วมแบ่งปัน และพบกับ #โค้ชอันดับต้นๆของประเทศเขาโค้ชกันอย่างไร? ค้นหาคำตอบจากปรมาจารย์โค้ชของประเทศเรา ในรูปแบบของโค้ชชิ่งคลินิก 5 คลินิก 1. Executive Coach โดยอ.เกรียงศักดิ์ 2. […]

เชิญร่วมงานรวมพลคนไทยโค้ช ครั้งที่ ๒ อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560